Inspiratie voor jouw groep

Inspiratie voor jouw groep

1. Uitleenpost 

 

 Box van 100 impulsen

 

 

'We missen kansen om elkaars geloofsverhaal en geloofsvragen te horen en écht te beluisteren'. (Oriëntaties sept 2015 (p9)

 

Elkaar beluisteren en uitwisselen wat geloof al dan niet (meer) met ons doet, is vandaag een belangrijke uitdaging ondanks de verschillen aanwezig in een gezin, een groep, een organisatie, enz.

 

100 kaarten geven de deelnemers 'woord en beeld' om tot uitdrukking en verwoording te komen. Het is verrassend en soms ontroerend mensen te beluisteren van wat in hen leeft omtrent geloof, waarden... ook bij mensen van wie je het niet verwacht.

 

PRAKTISCH

Gratis te ontlenen voor een ouderavond, een vriendengroep, een federale stuurgroep enz..

 

 

Godly Playmateriaal

 

Hier kan het spelmateriaal ontleend worden van de Godly Play verhalen door wie de basiscursus Godly play begeleider heeft gevolgd (info: www.gezinspastoraal.be). 

 • De schepping
 • De zondvloed en de ark
 • De grote familie (met woestijnzak)
 • Exodus (met woestijnzak)
 • Ballingschap en terugkeer (met woestijnzak)
 • De ark van het verbond en de tent
 • Jona, de tegendraadse profeet
 • De parabel van de zaaier
 • De parabel van het mosterdzaadje
 • De parabel van de barmhartige Samaritaan
 • De parabel van het zuurdesem
 • De parabel van de Goede Herder
 • De parabel van de kostbare parel
 • De heilige familie
 • Het kerkelijk jaar
 • De Goede Herder en de wereldcommunie (wereldgemeenschap)
 • Het doopsel
 • De advent
 • Epifanie
 • De gezichten van Pasen
 • De ontdekking van Paulus
 • Nog te verwachten: Elia de profeet en Jozef

 

PRAKTISCH

Huurgeld: 5,00 euro per verhaal

Waarborg: 20,00 euro

Uitleenperiode: 1 week (kan eventueel met 1 week verlengd worden na overleg)

 

 

Naar aanleiding van het initiatief "Kerstmis afgestoft..." op donderdag 19 oktober 2017:

Met de methode van Godly play kan men opnieuw
het verhaal van de advent, het kerstverhaal en de epifanie (drie wijzen)
op een wonderbare wijze opnieuw ontvangen.
 
Het verhaal bevat:
adventsplaat 1 en de kaars van de profeten
adventsplaat 2 en de kaars van de heilige familie - figuren van maria en Jozef
adventsplaat 3 en de kaars van de herders -de figuren van de herders
adventsplaat 4 en de kaars van de wijzen - figuren van de wijzen
kerstmisplaat en de christuskaars - kribbe, Jezus en de os
 
Er is de mogelijkheid om een verteller te vragen om het verhaal 'Epifanie' te komen vertellen. Mooi!
 
 
 
 
 

 

 

Family Time, een bijbelse bezinningstocht in gezin of groep over "tijd"

 

Elk gezin worstelt meer dan eens met "tijd" ... meestal hebben we tijd tekort. Tijdens deze Family Time wandeling staan we stil bij de plaats die tijd inneemt in ons leven. Zeven haltes maken ons bewust van hoe we met onze tijd om (kunnen) gaan. We ontdekken dit doorheen de zeven dagen van het eerste scheppingsverhaal.

De tocht Family Time is een intergenerationele activiteit in eerste instantie voor gezinnen: ouder(s), grootouder(s), meter(s), peter(s) samen met (klein)kind(eren) vanaf 5 jaar. Ook catechesgroepen, gezinsgroepen, een groep volwassenen, etc..., kunnen er gebruik van maken! Er zijn zeven haltes. Elke halte gaat over de plaats die tijd inneemt in ons leven. Elke bijhorende opdracht wordt aangereikt als uitnodiging tot een (geloofs)gesprek.

 

PRAKTISCH

Huurgeld: 15,00 euro + 0,80 euro per deelnemer (boekje, kaartjes...)

Waarborg: 20,00 euro

Uitleenperiode: 1 week

 

 

Eerste Communietocht

 

De eerste communietocht is een symbolische tocht die de kinderen in gezinsverband afleggen in voorbereiding op hun eerste communie.

Ze passeren 7 haltes. Telkens wordt een aspect van de geloofsgroei belicht en worden kinderen en ouders met elkaar in gesprek gebracht over geloof en leven.

Het is zo opgevat dat de kinderen en hun ouders hem zelfstandig kunnen doen. De volwassenen krijgen een volgboekje en de kinderen een routekaart.

De eerste communietocht is speels en eigentijds uitgewerkt en vorm gegeven.

 

PRAKTISCH

Huurgeld: 25,00 euro + 0,50 euro per communicant (werkboekje)

Waarborg: 50,00 euro

Uitleenperiode: 1 weekend, maximum 1 week

Beschikbaar vanaf januari 2017

 

 

Vormseltocht

 

Hoe breng je kinderen en volwassenen in gesprek over geloof? Hoe kunnen ze samen de betekenis van het vormsel ontdekken?

Tijdens de vormseltocht doorlopen de vormselkandidaten en ouders een parcours die bestaat uit 7 ankerpunten. Ze staan stil bij geboorte en doopsel, bij de betekenis van zalving en handoplegging. Ze ontdekken hoe de eucharistie voor christen bron is van vreugdevol samenleven en wat het betekent te leven in de kracht van Gods Geest.

 

PRAKTISCH

Huurprijs: 25,00 euro + 0,50 euro per vormeling

Waarborg: 50,00 euro

Uitleenperiode: 1 weekend, maximum 1 week

Beschikbaar vanaf januari 2017

 

 

Banner 'Onze Vader'

 

PRAKTISCH

Huurprijs: 25,00 euro

Waarborg: 50,00 euro

Uitleenperiode: 1 weekend, maximum 1 week

 


Alle materiaal kan ontleend worden bij CCV - CCV Gezinspastoraal

 

Reserveren kan via gezinspastoraal.brugge@ccv.be of 050 74 56 30

Ophalen en terugbrengen materiaal liefst op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u15 en van 13u tot 16u.

Andere momenten kan na overleg.

 

 

2. Workshops

 

Godly Play, is speels en vernieuwend, laat kinderen en/of volwassenen kennismaken met verhalen uit onze geloofstraditie.

Een medewerker van  Gezinspastoraal volgde de opleiding tot verhaalverteller en  kan een sessie begeleiden voor een groep kinderen en/of volwassenen of kan jullie doorverwijzen naar andere verhaalvertellers van bisdom Brugge.

 

100 impulsen: een medewerker van Gezinspastoraal begeleidt uw groep in een geloofsgesprek. Via woord en beeld komen de deelnemers tot uitdrukking en uitwisseling van wat ze wel of niet geloven. De begeleider geeft een intro op het thema, leidt het gesprek en kan - indien gewenst - aansluitend een inhoudelijke input doen.

 

 

3. Lezingen

 • Duurzame relatie vraagt een goede onderscheiding: in het verschillend omgaan  met de tijd als koppel.
 • Mag het iets méér zijn? Spiegel zijn voor.... (geschikt voor ouderavonden vormsel, eerste communie)
 • Omgaan met lijden en verdriet.
 • Wat is rouwen?
 • Bijna elke zelfdoding is een verhaal dat te vroeg stopt.
 • Opnieuw op weg gaan in het dagdagelijkse leven als nabestaande na zelfdoding… is een moeilijke opdracht!

 

 

 

 

 

Godly Play, een didactische, ervaringsgerichte vertelmethode om Bijbelverhalen te leren kennen, wordt steeds populairder in Vlaanderen.

Info Godly Play:  www.gezinspastoraal.be/page/godly-play

CCV Gezinspastoraal
Diocesaan Centrum Groenhove

Bosdreef 5
8820 Torhout

Mogelijk gemaakt door: CCV